Mitä on välirahoitus?

Välirahoitus eli mezzanine-rahoitus on rahoitusmuoto, joka nimensä mukaisesti sijoittuu oman ja vieraan pääoman väliin. Välirahoitusinstrumentit sisältävät elementtejä sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista. Välirahoitusinstrumenteissa tuottovaatimus on yleisesti korkeampi kuin vieraan pääoman ehtoisissa ja...