• Share on Google+

Groundfunding.fi on uusi ja ensimmäinen suomalainen joukkorahoituspalvelu, jonka avulla rakennuttajat voivat rahoittaa projektejaan yksityishenkilöiltä saatavilla sijoituksilla. Sijoituksissa on kyse lainarahoituksesta rakennuttajalle oman pääoman ja pankkirahan ohella. Sijoittajat saavat sijoituksestaan hyvän korkotuoton ja projektin valmistumisen jälkeen pääoma palautuu sijoittajille. Sähköisessä palvelussa sijoitukset tehdään ilman hallinnointi- tai transaktiokuluja.

Idea joukkorahoituspalvelusta syntyi KTM Henrik Arénin ajatuksissa, kun pankkien vähitellen kiristynyt lainapolitiikka alkoi jarruttaa terveiden rakennus- ja kiinteistöalan yritysten kasvua. Lisäksi kiinteistösijoittaminen on aina kiehtonut Arénia, mutta suuri pääomavaatimus sekä kiinteistösijoitusrahastojen perimät usean prosentin hallinnointi- ja välityspalkkiot eivät houkutelleet.

– Esittelin idean rakennus- ja kiinteistösijoitusaloilla toimiville tuttavilleni, jotka innostuivat asiasta.Haluamme olla vauhdittamassa kiinteistö- ja erityisesti rakennusalan kehitystä. Tällä hetkellä moni hanke jää toteutumatta tai toteutusajat venyvät hyvin pitkiksi, koska pankkien lainapolitiikka on kiristynyt.

Joukkorahoitus on maailmalla nouseva ja kasvava rahoitusmuoto. Kiinteistöalaan keskittyneitä joukkorahoitusalustoja on jo Euroopassa. Suomesta tällainen vahvasti kiinteistöalaan erikoistunut joukkorahoitusalusta on puuttunut.

Useat rakennusliikkeet ovat innostuneet mahdollisuudesta vähentää omarahoitusosuutta hankkeessa ja vapauttaa pääomia tuottavampaan käyttöön. Tässä tilanteessa luotettavasti järjestetystä joukkorahoituksesta hyötyvät kaikki osapuolet. Sijoittaja saa sijoitukselleen hyvän korkotuoton ilman kuluja, kasvuhakuinen rakennuttaja saa lisärahoitusta ja näkyvyyden rakenteilla olevalle kohteelleen.

Groundfunding Oyj ylläpitää ja kehittää palvelua saamiensa palkkioiden turvin. Palvelu hoitaa kaiken maksuliikenteen ja lainanhoito on rakennusliikkeelle helppoa.

 

Jethro Rostedt kerää rahoitusta kerrostalon rakentamiseen

Jethro Rostedt innostui Groundfundingin ideasta heti. Jethro on keväällä 2017 valmistuvan As Oy Liedon Ruudun hallituksen puheenjohtaja ja hän sopi lisärahoituksen keräämisestä Liedon keskustaan rakennettavalle asuinkerrostalolle Groundfunding Oyj:n kanssa. 33 huoneistoa käsittävän kerrostalon rakentaminen rahoitetaan oman pääoman ja pankkilainan lisäksi sijoittajilta kerättävällä joukkorahoituksella. Lyhytaikaiselle lainalle maksetaan 10 % vuotuista korkoa.

– Ilman muuta olen kiinnostunut kaikesta uudesta kiinteistöihin liittyvästä ja lähdin mukaan, kun mahdollisuus tarjoutui. Idea on hieno. Joukkorahoitus on raikas uusi tapa järjestää rahoitus ja saada rakennustyöt käyntiin nopeasti. Lieto on muuttovoittokunta, jonne on kiire saada rakennettua käytännöllisiä kerrostaloasuntoja. Lisäksi palvelun avulla saa uutta näkyvyyttä kohteelle, sitä arvostan paljon, Rostedt painottaa.

 

Vaivatonta sijoittamista valikoituihin kohteisiin

Groundfundingin tavoitteena on ollut tehdä sijoittamisesta mahdollisimman vaivatonta varmistaen samalla luotettavuuden ja lainmukaisuuden. Palveluun otettavat sijoituskohteet tarkistetaan ja analysoidaan etukäteen, mutta sijoituspäätöksen tekee aina sijoittaja itsenäisesti.  Lisäksi kiinteistönvälityksen asiantuntijat tekevät kohteesta oman markkina-analyysin, johon sijoittaja voi perehtyä kohteen sivuilla.

– Koskaan ennen ei ole ollut näin helppoa valita sijoituskohteeksi lyhytaikaista ja hyvin tuottavaa yksityistä rakennusprojektia, Arén kertoo.  Minimisijoitus on yleensä tuhat – kaksituhatta euroa kohteesta riippuen. Sijoittaminen on helppoa koska kaikki tapahtuu palvelun kautta ja projektin etenemistä voi seurata sivustolla.

Tällä hetkellä joukkorahoitusalustoja säännellään olemassa olevan lainsäädännön puitteissa.

– Joukkorahoituslaista on olemassa luonnos, ja olemme pyrkineet jo tässä vaiheessa ottamaan huomioon mitä on tulossa. Täytyy myös muistaa, että emme ole pankki, me vain saatamme nykyaikaisella tavalla yhteen rahoitusta tarvitsevat ja tarjoavat. Rakennuttaja päättää koron, jota tarjoaa lainanantajille ja sijoittajat päättävät onko korko heidän mielestään sopivalla tasolla, Arén toteaa lopuksi.

 

Lisätietoja
Groundfunding Oyj
Toimitusjohtaja Henrik Arén
p. 050 336 2844
[email protected]
www.groundfunding.fi

 

Groundfunding Oyj on suomalainen kiinteistösijoittamisen sähköinen joukkorahoituspalvelu, joka yhdistää rahoitusta tarvitsevat rakennuttajat ja tuottavia sijoituskohteita etsivät sijoittajat. Sijoittajille palvelu avaa perinteisten sijoituskohteiden rinnalle uusia tuottavia sijoitusmahdollisuuksia. Kasvuhakuiset rakennusliikkeet hyötyvät kannattaviin rakennusprojekteihin kohdistuvasta lisärahoituksesta, joka vapauttaa omaa pääomaa muuhun käyttöön. Sähköinen joukkorahoituspalvelu löytyy osoitteesta www.groundfunding.fi ja yrityksen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Turussa.

 

Pressikuvat lehdistön vapaaseen käyttöön (klikkaamalla aukeaa uuteen ikkunaan):

Kuvassa vasemmalta Groundfunding Oyj hallituksen puheenjohtaja Ilkka Paju, Jethro Rostedt ja Groundfunding Oyj toimitusjohtaja Henrik Arén.

Kuvassa vasemmalta Groundfunding Oyj hallituksen puheenjohtaja Ilkka Paju, Jethro Rostedt ja Groundfunding Oyj toimitusjohtaja Henrik Arén.

Kuvassa Jethro Rostedt ja Groundfunding Oyj toimitusjohtaja Henrik Arén.

Kuvassa Jethro Rostedt ja Groundfunding Oyj toimitusjohtaja Henrik Arén.

Kuvassa vasemmalta Groundfunding Oyj hallituksen puheenjohtaja Ilkka Paju, toimitusjohtaja Henrik Arén ja Jethro Rostedt.

Kuvassa vasemmalta Groundfunding Oyj hallituksen puheenjohtaja Ilkka Paju, toimitusjohtaja Henrik Arén ja Jethro Rostedt.