• Share on Google+

Joukkorahoituksessa suuri joukko ihmisiä rahoittaa pienillä sijoituksilla jotain tiettyä hanketta tai yritystä. Rahoitus tapahtuu internetin välityksellä toimivan joukkorahoitusalustan kautta. Joukkorahoitusmuotoja on luokittelutavasta riippuen muutamia erilaisia. Tässä ne on luokiteltu neljään erilaiseen.

 

Lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus

Lahjoitusmuotoisen joukkorahoituksen tarkoitus on kerätä yleisöltä lahjoituksia johonkin tiettyn hankkeeseen, eikä lahjoituksille odoteta vastinetta. Keräysaika on ennalta määrätty ja markkinointi tapahtuu usein internetin välityksellä. Lahjoitusmuotoinen joukkorahoitus on jäänyt Suomessa pieneen rooliin lainsäädännön asettamien tiukkojen säädösten takia.

 

Palkintomuotoinen joukkorahoitus

Palkintomuotoinen joukkorahoitus on eräänlaista ennakkomyyntiä, jossa hankkeeseen rahaa sijoittavat saavat vastineeksi kampanjan kohteena olevan tietyn tuotteen. Tuote voi olla esimerkiksi kirja tai pääsylippu johonkin tapahtumaan.

 

Lainamuotoinen joukkorahoitus

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa yleisö lainaa rahaa rahoitusta hakevalle. Lainanhakija sitoutuu maksamaan lainapääoman korkoineen takaisin sijoittajille tietyillä ehdoilla. Lainaa voivat hakea esimerkiksi toimivat pk-yritykset, start-upit tai yksityishenkilöt. Lainamuotoinen joukkorahoitus kasvattaa suosiotaan vauhdilla niin Suomessa kuin maailmalla. Groundfunding välittää lainamuotoista joukkorahoitusta kiinteistöalalla toimiville tahoille.

 

Osakemuotoinen joukkorahoitus

Osakemuotoinen joukkorahoitus on oman pääoman ehtoista ja siinä yritykset laskevat liikkeeseen osakkeita, joita sijoittajat voivat merkitä. Sijoituskohteena olevat yritykset ovat listaamattomia eli niiden osakkeilla ei voi käydä kauppaa jälkimarkkinoilla. Tämä sijoitusmuoto vastaa pitkälti korkeariskistä pääomasijoittamista.

 

Jotkin joukkorahoitusalustat ovat erikoistuneet tiettyyn edellä mainittuun joukkorahoituksen muotoon, mutta useat palvelut tarjoavat useampaa erilaista rahoitusmallia. Toisin kuin kahdessa ensimmäisessä, laina- ja osakemuotoisessa joukkorahoituksessa pyritään saamaan sijoitetulle pääomalle rahallista tuottoa.