Tuleva Asuntomessukohde keräsi rahoitusta ennätysmäärän!

Tuusulan Rykmentinpuistoon rakennetaan vuoden 2019 aikana moderni 12 townhouse-asunnon kortteli. Kohde on osa vuoden 2020 Asuntomessuja. Hankkeen arvo on kokonaisuudessaan noin 5,5 miljoonaa euroa.

Kohde herätti sijoittajien kiinnostuksen. Hankkeeseen kerättiin Groundfundingin kautta rahoitusta yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Kotimainen pk-sektorin rahoitustarpeisiin erikoistunut rahoitusyhtiö Front Finance Oy toimi hankkeessa ankkurisijoittajana. Ankkurisijoittajan myötä kohteeseen kerättiin viikossa yli miljoona euroa tehden rahoituskierroksesta tähän asti suurimman Groundfundingin toteuttaman rahoituskierroksen.

Rakennuttajana ja rahoituksen hakijana oli Oy Trä Kronor Ab, joka on terveelliseen ja kestävään puurakentamiseen ja sen kehittämiseen erikoistunut rakennusyhtiö. Yhtiön kehittämä TRÄ Kronor -konsepti yhdistää ainutlaatuisella tavalla terveellisen asumisen, nykyaikaisen arkkitehtuurin sekä pohjoismaisen rakennusperinteen parhaat oivallukset.

Talot tullaan toteuttamaan terveellisen rakentamisen periaatteita noudattaen: rakennusmateriaalina käytetään terveellistä liimatonta puuelementtirakennetta, ja asuntojen ilmanvaihto toteutetaan painovoimaisena. Terveelliseen ja kestävään puurakentamiseen nojaavien rakennusperiaatteiden noudattaminen vastaa erinomaisesti tämän päivän kuluttajien kysyntään. Rakentamisen on tarkoitus alkaa rakennusluvan myöntämisen jälkeen vuodenvaihteessa 2018–2019, ja asunnot valmistuvat toukokuussa 2020.

Groundfundingin välittämässä rahoituksessa on kyse rakentamisen aikaisesta rahoituksesta, ja sijoituksen takaisinmaksu perustuu asuntojen myynnistä saataviin tuloihin. Asunnoista otetaan jo varauksia vastaan, ja viimeiset messuasunnot myydään kesän 2020 Asuntomessujen jälkeen. Groundfundingin kautta sijoittaneet ja muut palvelun käyttäjät pääsevät seuraamaan hankkeen etenemistä säännöllisten päivitysten muodossa.

Kohde on oiva esimerkki tulevasta rakentamisen suunnasta. Vaikka puurakentamisen määrä Suomessa on vielä varsin maltillista, on sen kasvu ollut viime vuosina merkittävää. Puurakentaminen tulee joka tapauksessa tulevaisuudessa lisääntymään tietoisuuden ja terveellisen asumisen arvostuksen lisäänyessä. Puurakentamishankkeita on vireillä eri puolilla Suomea useita, ja viime kädessä asuntojen ostajat ratkaisevat paljonko ja kuinka nopeasti puurakentamista tullaan tulevaisuudessa näkemään.